Wereldwijd netwerk

Insulin for Life Global is een non-profitorganisatie die in 1984 is ontstaan in Australië. Ron Raab werkte hij bij het ‘International Diabetes Institute’ in Australië en hij werd benaderd door een apotheker die zich afvroeg of hij toegang had tot ongebruikte, maar nog houdbare insuline. Deze apotheker wilde deze insuline naar een diabetes specialist in Tanzania sturen. Dit was een eureka moment voor Ron en hij zet zich sindsdien in om ongebruikte insuline en andere ongebruikte diabeteshulpmiddelen in te zamelen en te sturen naar plekken op de wereld waar ze het hard nodig hebben. Ron heeft zelf type 1 diabetes en kan het niet verkroppen dat er nog steeds landen zijn in de wereld waar mensen sterven door een gebrek aan insuline. Dat is voor hem de ultieme drijfveer voor Insulin for Life Global. Inmiddels is Insulin for Life uitgegroeid tot wereldwijd netwerk met organisaties in acht landen.

De missie van Insulin for Life is het inzamelen van nog houdbare en ongebruikte insuline, insulinepennen, naalden, glucoseteststrips, glucosemeters, lancetten en andere diabeteshulpmiddelen die anders zouden worden weggegooid. Naast het inzamelen van insuline en hulpmiddelen zet Insulin for Life zich ook in voor kennisoverdracht in educatieve programma's rond diabetes. Verder biedt Insulin for Life hulp bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van het bevoorraden van insuline en bijbehorende materialen in ontwikkelingslanden waar een schrikbarend tekort is aan deze middelen.

Internationale Diabetes Federatie

Insulin for Life Global werkt samen met de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en het IDF Kindersponsorschapprogramma. Kijk voor meer informatie over het IDF op www.idf.org

Internationale bekroningen

De wereldwijde inzet van Insulin for Life Global is bekroond met diverse internationale onderscheidingen:

  • Harold Rifkin Award for Distinguished International Service;
  • Lilly Partnership in Diabetes Global and Australian Awards;
  • Sir Philip Sherlock Distinguished Award;
  • Novo Nordisk Hagedorn Medal for Humanitarian Medical Assistance.
Insulin for Life Global

Sinds de oprichting is Insulin for Life uitgegroeid tot een wereldwijd verspreidingsnetwerk, met een bereik van bijna 70 landen. De oprichting van Insulin for Life in Australië heeft navolging gekregen. Dit zijn de landen waar Insulin for Life actief is en van waaruit de inzameling en verspreiding van insuline en diabeteshulpmiddelen wordt gecoördineerd:

Vanaf juli 2009 is Insulin for Life ook in Nederland actief. Gezamenlijk vormen deze acht coördinatiecentra Insulin for Life Global.

De wet van de grote getallen

Om enige indruk te geven van de omvang van Insulin for Life, vind je hieronder wat ‘grote getallen’ van de jaarlijkse inzameling en distributie via Insulin for Life Global:

  • 30.000 x 10 ml insulineampullen
  • 100.000 x 3ml penfill en wegwerppennen
  • 8.000 potjes met bloedglucose strips (samen circa 400.000 strips)
  • bloedglucosemeters, insulinepennen, pennaalden en lancetten

De totale waarde van deze materialen (die anders weggegooid zouden worden) bedraagt circa 1,4 miljoen dollar per jaar.