Beleidsplan

In het beleidsplan van Insulin for Life Nederland voor 2019 staat overzichtelijk weergegeven waar Insulin for Life Nederland voor staat, welke activiteiten er worden ondernomen en hoe de toekomst er uit ziet. Klik op onderstaande link om het beleidsplan in een nieuw venster te openen.

Beleidsplan Insulin for Life Nederland 2019

Organisatie

Op dit moment bestaat Insulin for Life Nederland uit drie bestuursleden: Jasper Iking (voorzitter), Câthy Jansen (secretaris penningmeester) en Nynke Landman (bestuurslid). De stichting is ingeschreven bij de KvK, onder nummer: 30266939 en het RSIN nummer: 821061446. De stichting is te bereiken via info@insulinforlife.nl.

Jaarrekeningen

De stichting vergaart inkomsten uit donaties en/of subsidies. Deze gelden worden onder andere gebruikt om het logistieke proces van de activiteiten te bekostigen, voor opslag van hulpmiddelen en insuline, voor marketing en andere kosten te dekken, zoals reiskosten en/of declaraties. De bestuursleden en eventuele andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een gedetailleerder overzicht van de financiën zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting.

De jaarrekeningen worden iedere twee jaar opgemaakt ter verantwoording van de kosten en inkomsten van de stichting. Klik op de link om de jaarrekening in een nieuw venster te openen.

2019-2020

2017-2018

2015-2016

Jaarverslag

In het jaarverslag kun je lezen wat wij in dat jaar gedaan en bereikt hebben. Klik op de link om het jaarverslag in een nieuw venster te openen.

2021

2020

2019

Privacy

Het is onze missie om ongebruikte, nog houdbare insuline en diabeteshulpmiddelen in te zamelen en via lokale projecten beschikbaar te stellen voor mensen met insulineafhankelijke diabetes, die er anders geen toegang toe hebben. Dit kunnen wij doen doordat mensen hun overgebleven insuline en materialen doneren aan Insulin for Life. Om deze missie te kunnen uitvoeren, nemen mensen contact met ons op en leggen wij contact- en persoonsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je vind onze volledige privacy verklaring hier.